Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

ONTVANG EEN OFFERTE OP MAAT

Ontvang vrijblijvend een offerte op maat van uw lokale Caldera Spas expert!

caldera_spas_hot_tub_couple

UW GRATIS BROCHURE ONTVANGEN

Dat is al één stap dichter bij een kalmerende jetmassage!

caldera_spas_brochure_preview

Laatst bijgewerkt op 2 juli 2018

Watkins Manufacturing, met hoofdzetel in Vista, Californië, heeft dit Privacybeleid opgesteld voor www.calderaspas.nl om zijn strikte verbintenis met betrekking tot privacy aan te tonen. Het volgende maakt de praktijken van Watkins bekend voor verzameling en verspreiding van informatie met betrekking tot de gegevens die worden verzameld via deze website. Wij raden u aan om dit beleid te lezen alvorens gebruik te maken van deze website of uw persoonlijk gegevens aan ons te verstrekken. Uw gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met alle voorwaarden van dit beleid. Gebruik deze website dus niet als u niet akkoord gaat met een deel van dit beleid.

Persoonlijk identificeerbare gegevens

Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie over u, waaronder uw naam, adres, telefoon- en GSM-nummers en uw e-mailadres als u een van deze gegevens aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld als u een account of profiel aanmaakt, een product bestelt of registreert, deelneemt aan wedstrijden of stimulansprogramma's, inschrijft op de nieuwsbrief, deelneemt aan een enquête, contact opneemt met de klantendienst of op een andere manier communiceert met deze website. Uw persoonlijk identificeerbare informatie kan door ons gebruikt worden voor wettelijke doeleinden, zoals onder meer, maar niet beperkt tot het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw transacties, het op de hoogte brengen van nieuwe producten en productgerelateerd nieuws en voor administratieve doeleinden zoals het uitvoeren van stimulansprogramma's of het natrekken van welke delen van de website u interesseerden.

Als u ervoor kiest om in te schrijven, kunnen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met dochterondernemingen en partnerbedrijven van Watkins met het oog op het versturen van informatie naar u over Watkins of zijn partnerbedrijven en u, occasioneel, reclame of promotie-aanbiedingen toe te sturen van enkele van hun reclamepartners. Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals het optimaliseren van de ervaringen bij het gebruik van de website en het analyseren en beheren van onze activiteiten. Zie het hoofdstuk inschrijven/keuze hieronder.

Wij gebruiken uw persoonlijk identificeerbare informatie om de diensten te verlenen die u wenst, zoals het beantwoorden van vragen over productgegevens; het registreren van producten; het uitvoeren van bestellingen voor onderdelen, producten of klantendienst; het beheren van wedstrijden of stimulansprogramma's; het vereenvoudigen van online productvisualisatietoepassingen; en het bekijken van bevoorrechte productcatalogi. Wij gebruiken de persoonlijk identificeerbare informatie ook om u nieuws te sturen over onze producten en aanbiedingen, online enquêtes uit te voeren, wedstrijden of stimulansprogramma's per e-mail, telefoon of de post voor te stellen en om u op de hoogte te brengen van speciale evenementen en reclame waarin u misschien geïnteresseerd bent. Bovendien kunnen wij de informatie gebruiken om de online en andere diensten van Watkins, zoals de klantendienst en productondersteuning, te verbeteren, om de consumentenvoorkeuren te begrijpen voor het ontwikkelen van productverbeteringen en -vernieuwingen en om ervoor te zorgen dat onze website u blijft interesseren. Als u bij Watkins solliciteert, gebruiken wij de persoonlijk identificeerbare informatie die u verleent om uw sollicitatie te verwerken.

Opmerking in verband met het gebruik van deze website door kinderen

De website is niet gericht op kinderen en wij willen u vragen om kinderen geen persoonlijk identificeerbare informatie te laten verstrekken via deze website.

Passieve verzameling van niet-persoonlijke gegevens

Wij kunnen ook andere informatie verzamelen die niet persoonlijk van aard is, zoals uw geboortedatum, geslacht, postcode, domeinnaam, URL, browser en besturingssysteem alsook een registratie van de pagina's die u binnen de website bezoekt. Deze gegevens helpen ons om de surfpatronen op deze website te begrijpen en kunnen gebruikt worden om uw ervaring op de website af te stemmen, bijvoorbeeld door u inhoud te tonen met speciale evenementen en reclame waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en inhoud te tonen naargelang uw postcode.

Deze website maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine databestanden die een webserver voor een bepaald doeleinde doorstuurt naar de computer van iemand, bijvoorbeeld om gebruik en demografische gegevens te rapporteren, die kunnen helpen om meer te weten te komen over de gebruikers van de website en hun interesses. Cookies vormen een industriestandaard die door de meeste websites wordt gebuikt om de voortdurende toegang tot en het gebruik van een bepaalde website voor een gebruiker te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het leveren van informatie die wordt gebruikt om inhoud te leveren die aangepast is aan de interesses van de gebruiker en voor administratieve doeleinden, waaronder beveiliging, waarbij mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie wordt getraceerd. In het algemeen kunnen cookies enkel gelezen worden door de server die ze levert. Als u op eender welk moment de cookies van uw computer wilt verwijderen, kunt u ze verwijderen of weigeren om uw browser automatisch cookies te laten gebruiken. Raadpleeg de instructies van uw browser of de Help-functie voor meer informatie over deze functies. Houd er echter rekening mee dat het weigeren van cookies ertoe kan leiden tot u delen van de website moeilijk of niet kunt gebruiken.

De website kan gebruik maken van zogenaamde "pixel tags," "web beacons," "clear GIF's" of gelijkaardige middelen (collectief "Pixel Tags" genoemd) om algemene statistieken samen te stellen over het gebruik van de website en de reactiesnelheden. Door Pixel Tags kunnen wij het aantal gebruikers tellen die bepaalde pagina's van de website hebben bezocht en zo kunnen wij de doeltreffendheid van promotie- of reclamecampagnes testen. Bij gebruik van e-mailberichten in HTML-formaat kunnen Pixel Tags de zender vertellen of en wanneer de e-mail werd geopend. Watkins maakt enkel gebruik van deze technologie in de berichten waarvoor gebruikers zich hebben ingeschreven en de door ons ontvangen gegevens worden enkel in hun totaliteit gebruikt voor statistiekanalyse.

Watkins verzamelt niet-persoonlijk gegevens voor intern gebruik als totaalinformatie zonder een bepaalde gebruiker te identificeren. Niet-persoonlijk gegevens kunnen samengesteld en gedeeld worden met partnerbedrijven en strategische partners, verkopers en adverteerders. In sommige gevallen kunnen wij niet-persoonlijk gegevens combineren met persoonlijk identificeerbare informatie (zoals bij het opnemen van e-mailadressen in cookies). Als wij niet-persoonlijk gegevens combineren met persoonlijk identificeerbare informatie wordt de gecombineerde informatie door ons behandeld als persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met dit beleid.

Soms kan het gebruik van cookies in verband met de website beheerd worden door onafhankelijke bedrijven die Watkins aanstelt om bepaalde programma's te beheren en specifieke bezoekersvragen te beantwoorden. Hoewel Watkins deze partijen ertoe verplicht de voorwaarden van dit beleid na te leven voor het gebruik van cookies, kan Watkins niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van cookies door derden. Deze website biedt mogelijk een functie aan waarmee u een elektronische postkaart kunt verzenden of op een andere manier een bericht kunt delen met een vriend. Indien u dit wilt doen, vragen wij u naar de naam en het e-mailadres van de ontvanger samen met de tekst van een bericht dat u wilt toevoegen. Door deze functie te gebruiken verzekert u dat u ertoe bevoegd bent om de naam en het e-mailadres van de ontvanger voor dit doeleinde te gebruiken en te verlenen.

Hoe wij persoonlijk identificeerbare informatie delen

Watkins kan persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder informatie die u verstrekt op de website, delen met partnerbedrijven of derden zoals hierna beschreven. U moet er ook rekening mee houden dat dit wil zeggen dat uw persoonlijk identificeerbare informatie kan overgedragen worden naar of ontvangen worden door partnerbedrijven van Watkins of derden in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, die onderworpen zijn aan andere privacyvoorschriften dan diegene die van toepassing zijn in het land waar u verblijft. Hoewel deze wetten misschien niet zo uitgebreid zijn als diegene die gelden in uw thuisland zal Watkins de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt behandeld zoals beschreven in dit beleid.

  • Partnerbedrijven Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie delen met onze dochterondernemingen en filialen wereldwijd voor de bovenvermelde doeleinden. Voor een lijst van bepaalde gelieerde entiteiten, klik hier.
  • Dienstverleners. Wij kunnen gebruik maken van onafhankelijke dienstverleners om ons te helpen bij de werking van ons bedrijf en deze website of om activiteiten in onze naam te beheren, bijvoorbeeld het verzenden van e-mails, het uitbaten van verdelersvestigingen, het uitvoeren van bestellingen, het leiden van reclame of de klantendienst en het organiseren van wedstrijden of stimulansprogramma's. Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie delen met deze derden voor beperkte doeleinden. Als u bijvoorbeeld een brochure aanvraagt, zullen wij persoonlijk identificeerbare informatie over u delen met ons uitvoerend bedrijf dat zorgt voor de uitvoering van deze aanvraag.
  • Verdelers. Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden die onze producten te koop aanbieden. De derde verdeler kan rechtstreeks contact met u opnemen per e-mail of post. Als u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt via een zulke derde website of op een andere manier, dan verschijnt uw transactie op de website van die derde (en niet op deze website). De persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, wordt in dat geval dan ook verzameld en beheerd volgens het privacybeleid van die derde. Watkins raadt u aan het privacybeleid van derden die contact met u opnemen over de producten van Watkins of partnerbedrijven van Watkins te raadplegen.
  • Andere bekendmakingen. Persoonlijk identificeerbare informatie van een individuele gebruiker kan gedeeld worden met andere ondernemingen buiten Watkins (i) indien toegelaten door de wet; (ii) in geval van een overdracht van eigendom of activa, of in geval van een faillissement van Watkins (iii), indien wij bepalen dat de bekendmaking van specifieke informatie nodig is om de bepalingen van een wethandhaving of regelgevende instelling of ander wettelijk proces na te leven, of (iv) om de belangen of veiligheid van de bezoekers, klanten, bedrijfspartners, werknemers van Watkins of het publiek te beschermen; (v) om het ons mogelijk te maken oplossingen te voorzien of beschadigingen die wij hebben opgelopen te beperken (vi) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; en (vii) om te reageren op een noodgeval.
  • Strategische partners. Soms gaan wij een speciale relatie aan met een andere onderneming die geen eigendom of partner is van Watkins om bijkomende eigenschappen voor deze website te voorzien. Deze speciale relaties zijn onder meer bedrijfspartners, sponsors en co-branding websites (hierna "co-branding pagina's" genoemd). Eender welke informatie, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, die u verstrekt op een van deze co-branding pagina's worden gedeeld met deze partners. Door deel te nemen aan activiteiten of informatie te verstrekken via deze co-branding pagina's, gaat u er ook mee akkoord dat wij uw persoonlijk identificeerbare informatie aan deze derden verstrekken. Aangezien deze derden uw gegevens zullen gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacyrichtlijnen, controleert u best hun website voor informatie over hun privacybeleid.

Functies voor door de gebruiker gegenereerde inhoud

Op bepaalde pagina's van deze website kan de gebruiker zijn eigen inhoud toevoegen, bijvoorbeeld onder "Opmerkingen" of "Neem contact op met ons." De informatie die u bekendmaakt op deze manier kan openbaar beschikbaar gesteld worden en u moet dus goed overwegen of u persoonlijke, financiële of andere gevoelige informatie hier wilt bekendmaken. Watkins kan niet vermijden dat zulke informatie gebruikt wordt op een manier die in schending is met dit Privacybeleid, de wet of uw persoonlijk privacy en veiligheid. Bovendien kan Watkins ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van zulke postings.

Sweepstakes, wedstrijden, enz.

Wij kunnen via de website sweepstakes, wedstrijden, verlotingen en gelijkaardige promoties organiseren, waarvoor online registratie bij sponsors van zulke sweepstakes, wedstrijden, verlotingen, enz. vereist is. U dient de regels van elke sweepstake, wedstrijd, verloting en promotie waaraan u deelneemt via de website te controleren, aangezien deze bijkomende belangrijke informatie over Watkins of het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie door de sponsor kunnen bevatten. In de mate waarin de bepalingen en voorwaarden van zulke regels met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijk identificeerbare informatie in strijd zijn met dit beleid, hebben de bepalingen en voorwaarden van die regels voorrang.

Koppelingen en privacyrichtlijnen van derden

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet uitgegeven worden door Watkins. Watkins IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE PRIVACYRICHTLIJNEN OF DE INHOUD VAN ZULKE ANDERE WEBSITES, OOK NIET VOOR DE WEBSITES DIE UITGEGEVEN WORDEN DOOR PARTNERBEDRIJVEN. Wij bieden zulke koppelingen louter aan voor het gemak en de opname van koppelingen op de website dient niet te worden beschouwd als een goedkeuring van die website door Watkins. Als u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt via een zulke derde website, dan verschijnt uw transactie op de website van die derde (en niet op deze website). De persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, wordt in dat geval dan ook verzameld en beheerd volgens het privacybeleid van die derde. Watkins raadt u aan om het privacybeleid van derde websites waartoe u toegang neemt via de koppelingen op deze website te controleren.

Beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie

Watkins neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om: (i) verzamelde persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging en (ii) persoonlijk identificeerbare informatie nauwkeurig en up-to-date te houden, overeenkomstig de geldende wet. Wij streven er ook naar om van onze bedrijfspartners en dienstverleners te eisen dat ze alle mogelijke inspanningen leveren om de persoonlijk identificeerbare informatie over u vertrouwelijk te houden. Voor online transacties maken wij gebruik van technologie om de persoonlijk identificeerbare informatie die u via de website aan ons verstrekt te beveiligen. Helaas kan geen enkel beveiligingssysteem of systeem voor overdracht van gegevens via internet 100% veilig zijn.

Voor uw eigen privacybeveiliging raden wij u aan om geen gevoelige persoonlijke informatie op te nemen in e-mails die u naar ons stuurt. Stuur dus geen credit card nummers of gevoelige persoonlijke informatie naar ons via e-mail. Houd er rekening mee dat Watkins nooit naar gevoelige persoonlijke informatie zal vragen in onze e-mails aan u. Wees dus op uw hoede voor de authenticiteit van zulke verzoeken.

Inschrijven/keuze

Deze website biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ontvangst van marketingcommunicatie van Watkins, zijn partnerbedrijven en andere bedrijfspartners. Als u zich niet inschrijft, ontvangt u geen reclame-aanbiedingen. Toch kan Watkins u, ongeacht uw inschrijvingsvoorkeuren, soms nog programma e-mails toesturen omwille van administratieve redenen, zoals de redenen beschreven in "Hoe delen wij persoonlijk identificeerbare informatie - Andere bekendmakingen" hierboven.

Watkins biedt u ook een handige methode om uw gegevens uit onze databank te laten verwijderen zodat u geen toekomstige berichten meer ontvangt of om uw account te sluiten:

  • U kunt zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar [email protected].
  • Houd er echter rekening mee dat, als u zich "uitschrijft" zoals hierboven beschreven, wij uw persoonlijk identificeerbare informatie niet kunnen verwijderen uit de databanken van de partnerbedrijven of andere bedrijfspartners met wie wij uw persoonlijke identificeerbare informatie al hebben gedeeld op de datum van uw uitschrijving.

Wijziging van persoonlijk identificeerbare informatie

In de mate waarin dit vereist is door de geldende wetgeving kunt u vragen dat wij u informeren over de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u bijhouden en, indien nodig, vragen dat wij de persoonlijk identificeerbare informatie over u die wij bijhouden in onze actieve databank updaten, corrigeren en/of verwijderen. Wij zullen alle vereiste updates en wijzigingen uitvoeren binnen de periode die is aangegeven door de geldende wet en, indien toegelaten door de wet, een gepaste bijdrage aanrekenen om de kosten voor het beantwoorden van het verzoek te dekken. Houd er rekening mee dat wij, ondanks een verzoek tot verwijdering of wijziging van persoonlijke identificeerbare informatie, bepaalde informatie moeten bijhouden voor registratiedoeleinden en dat er ook informatie kan achterblijven in onze databank en andere registraties die niet verwijderd of gewijzigd zullen worden.

Zulke verzoeken moeten schriftelijk verzonden worden naar het volgende adres: [email protected]. Om uw vertrouwelijkheid te beschermen, kunnen wij zulke verzoeken enkel beantwoorden op het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de registratie of op andere wijze aan ons hebt verstrekt. Denk eraan dat, als u zulk een verzoek indient, het mogelijk is dat wij u niet meer dezelfde kwaliteit en variëteit van diensten kunnen bieden als voordien. Bovendien kunt u, in sommige omstandigheden op basis van de geldende wet, vragen dat wij stoppen met het delen van persoonlijk identificeerbare informatie over u met onze bedrijfspartners, of dat Watkins stopt met het gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie over u omwille van het feit dat zulke informatie werd verkregen op ongerechtvaardigde wijze of werd gebruikt in schending van de wet, door uw schriftelijk verzoek te versturen naar [email protected]. Wij zullen deze verzoeken nakomen in overeenstemming met de geldende wet.

Bijhouden van persoonlijk identificeerbare informatie

Wij houden persoonlijk identificeerbare informatie over u bij gedurende de periode die nodig is om de doeleinden beschreven in dit beleid te bereiken, tenzij een langere periode vereist of toegelaten is door de geldende wet.

Watkins Addendum op het privacybeleid

Deze website maakt gebruik van de ClickTale Web analytics service. ClickTale kan muisklikken, muisbewegingen, scroll-activiteiten en eender welke tekst die u invoert op de website registreren. ClickTale verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie die u niet vrijwillig invoert op deze website. ClickTale traceert uw browse-gewoontes niet op websites die geen gebruik maken van ClickTale services. Voor meer informatie, zie Privacybeleid voor informatie verzameld via de ClickTale Web Analytics Service. Wij gebruiken de informatie verzameld door de ClickTale service om onze website te verbeteren en u een ervaring van wereldklasse te bieden. U kunt ervoor kiezen om de Service uit te schakelen via http://www.clicktale.net/disable.html.

Tealium sociale media

Wij maken ook gebruik van JavaScript waarmee wij kunnen bepalen of u hebt gesurft naar websites van sociale media, zoals blogs, nieuwsartikelen, video's en andere gelijkaardige pagina's die ons merk vermelden. De informatie helpt ons om de doeltreffendheid van sociale media en online PR te meten. Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie en alle informatie wordt in zijn totaliteit behandeld. Als u zich wilt uitschrijven voor deze service, klik dan op Uitschrijven.

Als u al bent uitgeschreven voor deze service en opnieuw wilt inschrijven, kunt u hier kiezen voor opnieuw inschrijven.

Dataminimalisatie

We slaan persoonlijke gegevens in overeenstemming met de principes van datareductie en data minimalisatie alleen op, zo lang als nodig is of vereist door de wet (wettelijke bewaartermijn). Als het doel van de verzamelde informatie niet meer van toepassing is, of als de bewaartermijn eindigt, blokkeren of verwijderen we de gegevens.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar:
U hebt het recht op informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht te corrigeren, te blokkeren of verwijderen van deze gegevens.
Uitzonderingen: Dit is de benodigde dataopslag voor de verwerking van zakelijke transacties of gegevens die onder de wettelijke bewaarplicht vallen.

U kunt uw toestemming voor gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik op elk moment intrekken. Neem per e-mail contact met ons op via [email protected].

Wij staan tot uw beschikking voor verdere vragen over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen via het e-mail adres [email protected] of via de contact gegevens in de Disclaimer.

Om een gegevensblokkering op elk gewenst moment te kunnen overwegen, is het noodzakelijk om de gegevens, voor controle doeleinden, te bewaren in een vergrendeld bestand. Wanneer er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook om verwijdering van de gegevens vragen. Anders blokkeren we de gegevens, als u dat wilt."

Met betrekking tot de herziening van de privacyverklaring, moeten we rekening houden met de volgende formulering en deze indien nodig opnemen bij het aanpassen van de pagina:

Wijziging van ons privacy beleid
Om ervoor te zorgen dat ons privacy beleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat het privacy beleid moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene services. Het nieuwe privacy beleid is dan van toepassing op uw aanbieding bij uw volgende bezoek aan onze website."

Beleidswijzigingen

Watkins behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Indien Watkins een materiële wijziging aanbrengt aan dit beleid, dan zal die hier gepost worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren aangezien uw blijvend gebruik van deze website na wijzigingen aan dit beleid zal worden beschouwd als een aanvaarding van de wijzigingen. Indien Watkins een materiële wijziging aanbrengt aan dit beleid, dan zal er een kennisgeving daarvan worden gepost.

Vragen

Indien u vragen hebt over dit beleid of over hoe Watkins uw persoonlijk identificeerbare informatie verwerkt, neem dan contact op met ons per e-mail naar: [email protected].

Cookiebeleid

Zie ook ons cookiebeleid.